Rejstřík zajímavostí

Seznam divných, legračních, zavádějících či nesrozumitelných slov nebo slovních spojení.

seřadit sestupně
aby neklesly křehké moci 939
aby se něco nepošišmalo 745
akademie - vysoká škola 737
ale že tak se líbilo 979
anižť - ani ať 905
Anjel = anděl 978
austrie 168
baba 228
báchor - záměna s báchorkou 820
bájka - báje 784
balatka - skleněná kulička 802
baňky 585
bařinnatý 77
běduje 305
během chvátají 946
bez poroka 793
biřic - hlídač, policista 653
biskupská čepice 643
blekotný 838
Božec = psotník; pohanský bůh 312
bradýř 584
brav = vepřový dobytek 410
brdo - součást tkalcovského stroje 501
broukati 893
brylle 769
byčí 181
byl potřeben 979
bzdí 824
čacká mysl 893
čacká mysl = vzácná mysl 893
čalouny 679
cedule - vzkaz, krátká zpráva 938
ceremonie - bohoslužebné obřady 636
černá krev 271
černidlo - inkoust, tuš 935
čerstvý - svěží 788
čert 988
červec = druh hmyzu 337
chlípnost = chtíč 825
chřaplavost 275
chřípěmi 250
chrkají 824
či nic - zvláštní spojení 803
čihadlo 428
čím je společenství hlučnější, tím je milejší 632
čistec (bot). rostlina. Dle slovníku druh nepravého zlata či stříbra 101
čuba = úřední oděv 514
cucání = neslušné líbání na veřejnosti, kterého jsme mnohdy svědky dnes 826
čupryna (pol. czupryna) znamená obecně jakýkoli zárůst 586
cvikle 566
cvíkle = červená řepa, dnes ve slovenštině 126
cvilich - tkanina ze dvou nití 501
daje - přechodník přítomný 733
daremná 303
darmo 694
darmo - nemá to cenu 905
dát výhost 989
děvka - děvečka 609
diéta 787
divadla 940
dna - nemoc 823
do hrotu - tj. do dojačky 415
dohledač 637
domovní 174
doskočný 837
doupník = doupňák 154
drabanti - drábové 682
drak 214
dratev = nit, která má na konci štětiny 506
drbat 582
dřínky = plody dřínu obecného (Cornus mas) používají se jako ovoce 122
dryáčníci 492
dryák 308
dsky obecné - listiny, zákony, rozhodnutí 650
důchodné komory 682
dvojušní 435
edax = onomatopoické negativní slovo, které bezezbytku vystihuje české žravý 568
etc. 792
exámen - zkouška 734
fantové - hlupáci, pošetilci 725
farkaš - podocasník - brání přetáčení koně 452
fasuněk 456
fatkáři 680
fatkáři - patolízalové; přištivači - příživníci 680
fedrování 870
fejfarek 710
fěrtoch - zástěra 513
Figurální zpěv 774
fintování 344
flastr 791
flusů kapání 300
fojt 686
fraucimor = ženy 521
frej = zálety, milkování 826
frejíř = záletník, sukničkář, milenec - v negativním slova smyslu 826
frejířská bujnost 826
grobiánství 842
grunt = hospodářství 386
gyps = sádra 526
hamování 458

Stránky