Oblečení pro muže i ženy: košile (spodní prádlo), kapuce, klobouk, šála, sukně, rukavice, punčochy, střevíce (podrážky, nárt, řemínky), sandály, trepky, papuče univerzální velikosti.

Původní text: 
Společné: košile (rubáš a obléčka), karkule, klobouk (jehož vrch tytlík jest), točenice, sukně, čuby, rukavice, punčochy, třevíce (podešvy, nárt a řeménky mající), škarpetle, trepky a houbou změkčené pantofle a na kteroukoli nohu trefující se hubaté třevíce.
Učitel: 
Olga Steuerová
Předměty: 
Anglický jazyk
Ročník: 
kvinta
Skupina: 
5.A - Aj1
Zajímavosti: 
čuba = úřední oděv