Ani tak nechrání stráž knížete, ani tak neobohacují důchodové komory nebo shromážděný poklad, jako to činí milost poddaných.

Původní text: 
Ne tak knížete drabanti hájí, ani tak obohacují důchodné komory neb shromážděný poklad jako poddaných milost.
Učitel: 
Eva Cihlářová
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
sekunda
Skupina: 
2.B
Zajímavosti: 
drabanti, důchodné komory