Zbabělý se nepokusí bojovat.

Původní text: 
Nestatečný darmo se bojovati pokusí.
Učitel: 
Pavel Beneš
Předměty: 
Dějepis
Ročník: 
tercie
Skupina: 
3. B - celá třída
Zajímavosti: 
darmo
Komentář: 
Věta lehčí na překlad