Nachází se tam také matrika, záznamy o rozhodnutí úřadu a zápisy z jednání.

Původní text: 
Chová se tam též rejstřík měšťanů a dsky obecné.
Učitel: 
Tomáš Pešek
Předměty: 
Základy společenských věd a občanská výchova
Ročník: 
septima
Skupina: 
7.A
Zajímavosti: 
dsky obecné - listiny, zákony, rozhodnutí