Komu se pronajímá hospodářství, je nájemce, kdo zodpovídá za chod dvora, je šafář a nádvorný.

Původní text: 
Komu se grunt a popluží projednává, arendář / pronájemník, komu se dvůr svěřuje, šafář a nádvorný jest.
Učitel: 
Michala Laušmanová
Předměty: 
Anglický jazyk
Ročník: 
prima
Skupina: 
1.A AJ1
Zajímavosti: 
grunt = hospodářství, nádvorný = správce vrchnostenského dvora