Udržet svůj hněv na uzdě, odpustit a prominout vinu a ušetřit i nepřátel je znamení vzácné mysli; roznítit se, zlobit se, vztekat se, hrozit, nadávat a proklínat je, jako by se člověk neovládal.

Původní text: 
Hněv zdržeti, odpustiti a prominouti vinu, šanovati i nepřátel čacké mysli jest (znamení); roznítit se, broukati, vztěkati se / sapati, hroziti, zlořečiti / láti, proklínati neuhamované / sebou nevládnoucí.
Učitel: 
Andrea Angelová
Předměty: 
Hudební / výtvarná výchova
Ročník: 
kvinta
Skupina: 
5.B VV
Zajímavosti: 
čacká mysl=vzácná mysl, šanovat nepřátel=šetřit nepřátele, láti=vynadat