Vlk je žravá šelma, hladoví-li, vyje a útočí, nejen na stáda prasat, nýbrž i na krávy, které před ním střeží ovčáčtí psi; je pak před ním chrání obojek s ostny.

Původní text: 
Vlk, žravá šelma, hladovít jsa, vyje a outok činí, ne na stáda bravů toliko, ale i na skoty, před nímž jich střehou / ostříhají ovčáccí psi; je pak před nim obojek špičatý.
Učitel: 
Jana Ginzelová
Předměty: 
Němčina, Francouzština, Španělština
Ročník: 
sexta
Skupina: 
6.A - Aj1
Zajímavosti: 
brav = vepřový dobytek, skot = hovězí dobytek, outok = útok