Zedník vzdělává kamenné zdi (jejichž kamení je zpracované kameníkem) podle měřící šňůry a olovnice, a omítá je vápnem a sádrou.

Původní text: 
Zedník z kamení (od kameníka připraveného / přihotoveného) podle pravidla a závaží zdi vzdělává a obmítá, a to vápnem a gypsem.
Učitel: 
Jaroslava Marešová
Předměty: 
Němčina, Francouzština, Španělština
Ročník: 
septima
Skupina: 
7.B - SJ
Zajímavosti: 
gyps= sádra