Mladé ženy zdobí mládí a starší ženy mají služky a sluhy.

Původní text: 
Fraucimor své okrasy má, matrony služebníce / nohsledy.
Učitel: 
Olga Steuerová
Předměty: 
Anglický jazyk
Ročník: 
kvinta
Skupina: 
5.A - Aj1
Zajímavosti: 
fraucimor = ženy, matrona = starší žena