Školy nejsou - jak se hlupáci domnívají - mučírny, ale místem příjemným, když chytří žáci získají rozumného a moudrého učitele.

Původní text: 
Ale ty nejsou, jakž se fantové domnívají, mučírny, než hra, když jen učedlník důmyslný rozumného a rozšafného dostane preceptora.
Učitel: 
Hana Almerová
Předměty: 
Dějepis
Ročník: 
prima
Skupina: 
1. A
Zajímavosti: 
fantové - hlupáci, pošetilci, preceptor - učitel