Nejen nevěra, incest, znásilnění, prostituce, smilstvo a tajné schůzky, ale i každá nevázanost, cucání, špinavé myšlení i neslušnost jsou nemravné.

Původní text: 
Však ne cizoložství toliko, krve prznění, násilí dělání, kurvení / smilství a scházení neřádná, ale i každá frejířská bujnost, líbání, nýbrž myšlení špinavá a oplzlá nestydatost jsou.
Učitel: 
Igor Angelov
Předměty: 
Hudební / výtvarná výchova
Ročník: 
sexta
Skupina: 
6.A - HV
Zajímavosti: 
cucání = neslušné líbání na veřejnosti, kterého jsme mnohdy svědky dnes, frejíř = záletník, sukničkář, milenec - v negativním slova smyslu, frej = zálety, milkování
Komentář: 
kurvení = prostituce