Optik vidící paprsky zkoumá všechno viditelné, proč jsou některé věci průhledné, jiné vidí tmavě, jiné zřetelně a jiné temně a podle toho vyrábí brýle.

Původní text: 
Opticus paprslky viducí a viditedlné všecko zpytuje, proč některé věci jsou prohledací, jiné tmavé, jiné zřetedlné, jiné temné rozeznávaje, a podlé toho brylle formuje.
Učitel: 
Andrea Angelová
Předměty: 
Hudební / výtvarná výchova
Ročník: 
sexta
Skupina: 
6.A - EVV
Zajímavosti: 
brylle