Aby člověk vše přežil ve zdraví, je třeba se někdy povyrazit s vrstevníky.

Původní text: 
Aby neklesly křehké moci a neb nezemdlely, opravdových (věcí) někdy přestaň a s vrstevníky (nerovní z(ajisté) nedobře se druží) unaveného se povyraz kratochvílemi.
Učitel: 
Jana Chloupková
Předměty: 
Tělesná výchova
Ročník: 
oktáva
Skupina: 
8.A - dívky
Zajímavosti: 
aby neklesly křehké moci