Nádobu ber za rukojeť nebo ucho, když mají dvě ucha, nastanou pochybnosti, za které ucho ji uchopíš.

Původní text: 
Nádobu za rukovět / ucho ujímej, než jest-li obojetní / dvojušní, pochybovati přijde, kudy uchytíš.
Učitel: 
Jana Ginzelová
Předměty: 
Němčina, Francouzština, Španělština
Ročník: 
kvarta
Skupina: 
4.A - Aj1
Zajímavosti: 
rukověť, dvojušní