Stvořil i neviditelné anděly, kteří se nedají spočítat, aby mu byli pomocníky a spravovali věci na zemi.