Nesmýšlejte o lidech podle hodnosti, to je základ opatrnosti, abychom bezvýznamným věcem nepřikládali velkou váhu.

Původní text: 
Podlé hodnosti jedno každé šacovati opatrnosti základ jest, aby věci ničemné a za balatku nestojící mnoho se nevážily.
Učitel: 
Martina Peterková
Předměty: 
Hudební / výtvarná výchova
Ročník: 
prima
Skupina: 
1.A - AJ2
Zajímavosti: 
balatka - skleněná kulička, šacovat - jiný význam - hodnotit
Komentář: 
Obtížný překlad textu.