Mlsný člověk mlsá, při pití srká, jedlík při jídle mlaská a hltá, výlupek plýtvá alkoholem, všichni jsou otroci svého břicha.

Původní text: 
Mlsný polizač mlsá a popíjením srká, žrout žráním a slopáním do sebe chlemce, hýsek kvasy ustavičnými své mrhá, všickní pouzí báchora otrokové.
Učitel: 
Martina Peterková
Předměty: 
Hudební / výtvarná výchova
Ročník: 
sekunda
Skupina: 
2.A - AJ2
Zajímavosti: 
báchor - zmáměna s báchorkou, slopání - záměna s loupáním, polizač
Komentář: 
Jak se dnešní nespisovná slova používaly jako spisovná.