Ceremonie nejsou u všech stejné, ani služebníci nemají stejné pravomoci a způsob přijetí do úřadu, ale rozdílnost nevadí.

Původní text: 
Ceremonie ne u všech tytéž jsou, ani řízení a zavozování služebníku obyčej tentýž, ale rozdílnost ta beze škody jest.
Učitel: 
Vít Ludvík Grundman
Předměty: 
Náboženská nauka
Ročník: 
prima
Skupina: 
1. B - AJ1
Zajímavosti: 
ceremonie - bohoslužebné obřady