Lovec ptáků si připraví vhodné místo k odchytu, vábničkami přiláká a přivábí ptáčky, buď je loví síťkami, nebo je lapá na rákosí s lepem (které nachystá na tyče), nebo je chytá sítí na ptáky a smyčkami pastí a osidel.