Potlačit hněv, odpustit a prominout vinu, vážit si nepřátel, to je znamením vzácné mysli.Ale zlobit se, být nespokojený, proklínat, je znakem neovládání se.

Původní text: 
Hněv zdržeti, odpustiti a prominouti vinu, šanovati i nepřátel čacké mysli jest (znamení); roznítit se, broukati, vztěkati se / sapati, hroziti, zlořečiti / láti, proklínati neuhamované / sebou nevládnoucí.
Učitel: 
Andrea Angelová
Předměty: 
Hudební / výtvarná výchova
Ročník: 
kvinta
Skupina: 
5.A VV
Zajímavosti: 
čacká mysl, broukati
Komentář: 
čacká mysl znamená vzácná mysl broukati znamená být nespokojen