Drábové brání nejen vládce, ale také se starají o majtek a bezpečnost poddaných.

Původní text: 
Ne tak knížete drabanti hájí, ani tak obohacují důchodné komory neb shromážděný poklad jako poddaných milost.
Učitel: 
Veronika Valíková
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
sekunda
Skupina: 
2. C
Zajímavosti: 
drabanti - drábové