Kdo činí dobro, zaslouží pochvalu, doporučení, zvláštní jednání a dary. Kdo nečiní dobro, měl by být pokárán či potrestán. Každý je jiný.

Původní text: 
Protož kdo chvalitebně činí, pochválení, jiným poroučení, fedrování, darování sobě zasluhuje; kdo jinak, domlouvání, kárání, hanění, lehkosti a trestání; však jak osoba jest.
Učitel: 
Veronika Valíková
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
prima
Skupina: 
1.A
Zajímavosti: 
fedrování