Radním pomáhají: úředníci, písaři, policisté a ceremoniáři.

Původní text: 
Přisluhující jim jsou: panští sluhové, konšelští, poslanci, písaři a biřicové / vyhlásní.
Učitel: 
Tomáš Pešek
Předměty: 
Základy společenských věd a občanská výchova
Ročník: 
septima
Skupina: 
7.B
Zajímavosti: 
biřic - hlídač, policista, vyhlásní - vyhlašovač, oznamovatel, konšelští - radní