Když je potřeba něco důležitého vyřešit, svolá se sněm tvořený z předních pánů, hrabat a rytířského stavu. Sedláci nejsou přítomni, protože jsou poslušni svých starostů.

Původní text: 
V důležitých jednáních svolává se sněm, ale z předních pánů, hrabat, panstva a rytířského stavu; sedláci při tom nejsou, s rolí se zaměstknávají a svým fojtům poslušenství konají.
Učitel: 
Pavel Beneš
Předměty: 
Dějepis
Ročník: 
kvinta
Skupina: 
5.A - celá
Zajímavosti: 
fojt