Pomlouvačné drbny, blázni, patolízalové a jiní příživníci jsou dvorské štěnice. Užívání eunuchů vyšlo ze zvyku.

Původní text: 
Klevetníci, blázni, fatkáři a přištivači jsou dvoru přílepkové; kleštěnců užívání z zvyku vyšlo.
Učitel: 
Veronika Valíková
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
sekunda
Skupina: 
2. B
Zajímavosti: 
fatkáři - patolízalové; přištivači - příživníci