Rejstřík zajímavostí

Seznam divných, legračních, zavádějících či nesrozumitelných slov nebo slovních spojení.

Kytle = prostý hrubý oděv, hrubá sukně 513
lačný 789
láky přenešená mest 440
laterna 746
láti = vynadat 893
lazebník 585
lázeňský 585
leč 430
leč - ale 690
ledabyle 733
lerma 710
ležáci 295
lísa - vrátka v ohradě pro drobné i větší domácí zvířectvo 114
litera 747
los - hod předměty a určování budoucnosti pdole jejich polohy 644
lour 448
mámíce 986
mandát 677
mandle svírající 301
maní váleti 969
masař 420
Maštal - pořád se používá 450
maštalíř - pacholek u koní 450
mastix = masticha, pryskyřice řečíku lentišku (Pistacia lentiscus) 124
matrona = starší žena 521
mdlé 293
mdlejšího - slabšího 673
medenice 556
medle 991
mekcí se = lesknou, možno též třpytí 89
mezek - kříženec hřebce a oslice 460
Mezek = kříženec koně a osla 460
minium = suřík 337
minuce 779
mladenci 232
mlat, humno - udusaná hlína ve stodole, kde se mlátí obilí 398
mláto vinné 448
mléko posyřalé 416
Mníšky 638
močidlo - místo zařízené na máčení lnu n. konopí 497
mohovití 412
mohovitý / nemohovitý - hmotný / nehmotný 848
mohovitý a nemohovitý - hmotný a nehmotný 848
moroutný = smrtelně bledý 338
mořská cibule = asi léčivka: snědek ocasatý (Ornithogalum caudatum). Může být také Urginea přímořská (Urginea maritima), která je ale jedovatá. 131
mořské zelí = řasy, Laminaria 126
motovidlo - vijadlo, motadlo (Jungmann) 499
mouřenín - černoch 334
mrzcí = ubozí / zkažení 828
Mstitel zajisté bude slávy své Všemohoucí. 990
mudřeti 814
muňa - bezeslovný, němý 839
mura 669
mustrovati 695
myšlení špinavá 826
mýto - bohatství, plat 852
mýto - hodnota, bohatství 852
na hloubku = na stonku 125
na mustr živého - podle skutečnosti 770
na mžik 941
na odbyt 733
nabízí 788
nádobí 582
nádvorný = správce vrchnostenského dvora 386
nápis - určení adresáta 936
nároky = varlata 182
náruč = jednotka objemu 395
náruční kůň - zapřahá se napravo 454
navazecství = vázání tkaniček, talismany 644
návěští 788
nedověřování 812
nekálej - nezašpiň 741
někudy 77
někudy = některý 523
neměj za nehodné 902
nemlznou 559
nemůž - nemůže 690
neokřejí-li 295
neosob 859
neporušenost 981
nepoškvrňuje 825
neroznáší 833
nesetrvati lehkovážnost 897
nesoudí 790
nessesedá se 422
neštěbetný 831
nestydové = úchylové 828
neumělí - nevzdělaní 724
nezavazelo 804
Niva - niva je podobná novině, jedná se o nezalesněný pozemek, který se přetvoří orbou v pole 388
Novina - novinou se zde rozumí pozemek, který nebyl doposud používán jako pole s ornou půdou, tedy sloužil k jinému účelu než pěstování čehokoli 388
novotný - nováček, nový člen 655
nožíce 504
obapolně - z obou stran, na obou stranách 657
obecné psice 669
obhájné 692
obmítá 526
obojkové 581
obor - zástup 675
obrazník - sochař 771

Stránky