Rejstřík zajímavostí

Seznam divných, legračních, zavádějících či nesrozumitelných slov nebo slovních spojení.

přeslen - těžký kotouček na vřetenu působící jako setrvačník 498
přeslen = kroužek olověný a na vřeteno nastrčený, aby se lépe otáčelo 498
přespolní = vidláci 621
příhodnost 805
příjmí - příjmení 937
přimušené 684
přisahat - krátké i 834
přisnost = přesnost(být spravedlivý) - bez extrémů 896
přištivači 680
přitovaryšují 984
probříslo - něco jako provázek z obilných stébel 396
pročež 973
proklektávej 301
prokurátor - státní zástupce 660
proskakující pokřik 836
prostopášný - hýřivý 929
prostý - hloupý, nevzdělaný, hrubý 724
protikladné 569
prsotina - poprsnice - náprsní řemen u koňského postroje 452
průtrž 307
Prvotiny 639
prým 301
prým 301
psota - nouze, chudoba 848
pšoukat neznamená prdět 824
půhon - předvolání k soudu pro žalovanou stranu, petit žaloby 658
pukač - puk 941
pulpit - stojánek pro zpěváky 630
purmistr - starosta 651
půtky - hádky 656
pyření 45
pyskem = zobákem 145
řád potrav 787
radí neb neradí 899
rafička - pisadlo 731
rejstr - seznam, rejstřík 854
rektor 727
rodičové 611
rozkošní 456
rozmařilost - rozpustilé vyvádění 728
rozmazánky - masti, oleje atd. 587
rozplozování = rozmnožování 146
rozpustilost - drzost, opovážlivost 728
rozžehnati se = rozloučit se 902
ruffian = liebsprecher - ten, kdo se dvoří, dvorník, svůdník 827
rukojmí - ručitel, dobrodinec 666
rukověť 435
rychtář - starosta, soudce 658
rypák - rytec 771
s ve stracený 799
šacovat - jiný význam - hodnotit 802
šacuňk 683
sako 427
šál = číše 563
šálený 805
šamrda - káča 941
šanovat nepřátel = šetřit nepřátele 893
šantavý nohou o nohu tluče 289
sceptrum - žezlo 674
schovanec 229
schránlivý - spořivý 851
schvrchek úst 788
šenkýř 564
šereda 578
servét 559
servét= (zřejmě z FJ) ubrousek 559
shustlý se s 406
škapa - herka 460
Škapa = kobyla, herka ( nikoli negativně ) 460
skloň se = přimluv se 906
školmistrů pomocníci 727
škořepina 216
skot = hovězí dobytek 410
skoupý - lakomý 850
skrbný / houževný - lakomý 851
skrbný / houževný - skrblivý / hamižný 851
škřidla = deska, destička, plát, plech; břidlice, kámen 535
škvary 579
skýva 554
skyva krájená 554
šlachtať 420
šlakuje 423
šlépěje 423
slín = jílovitá hlína s vysokým obsahem uhličitanu vápenatého, která se při hnojení mísí s písčitou půdou, která je tím pádem daleko úrodnější. 386
slinovatý - jílovitý 393
slopání - záměna s loupáním 820
slope a chlemce 820
sloupek - velká svíce, lampa 743
slove 547
slove - nazývá se 673
slovou 987
složené slovo - vodopijáni 823
sluje 78
smluvce 911
smolený 506
smrtedlný 956
smyk 427
smyslem pominuti 297
Sochor je tyč na zvedání těžkých předmětů (kýblů s vodou) 534
soud - úsudek 343

Stránky