Jejich proroci, věštci a věštkyně prorokovali ne z Božího nadšení a nebo vnuknutí jako izraelští proroci, ale věštili podle ptáků, z talismanů a z pověrčivých losů.