Rejstřík zajímavostí

Seznam divných, legračních, zavádějících či nesrozumitelných slov nebo slovních spojení.

špiny 579
spolutrávící = spolustolující 910
sporoty - úspory 851
správce = šafář 386
spravovati 609
šraňka - pozdější význam závora 946
Srdečný = prsteník; zřejmě dle nošení prstýnku z lásky - od srdce. 262
srká = pije pomalu, aby si pití vychutnal 820
sršlat = sršet (vztekem) 895
sršlavý = prudký 895
štáf = kus, díl 560
staří - předkové 935
statek - věc, bohatství, zboží 849
stavadlo = ohrada 412
stavení 565
štekovati - předstihovat 736
štětka 581
štidlák 944
štilec 670
štká 292
stkvostný - veliký, nádherný, dobrý 852
stkvostný / stkvostnost - veliký / nádherný 852
stockfisch 170
Štokfiš = treska 170
stolář 530
štolmistr, mundšeňk, truksas, maršálek, hoffmíster 676
stoníci 295
střenka = rukojeť 558
strhli se = zřekli se, vzdali se 980
střízlivost - zavádějící slovo 819
strnutí 294
strnutí 294
summa 864
supí 352
surový 292
švabíř - z německého staffieren = neznatelně přišívat 506
švabíř = starožitník = antikvář 505
švárná 565
švárně 739
švekruše 593
svijadlo 499
svrab 294
svrchek 77
svršky - oděvy 848
syllaby - slabiky 747
synonyma: zavření = bezpečnostní prvky/ obranné prostředky 615
syptící had 213
táflovaný 551
talvaška 456
tanutí 971
temperovali - dnes význam udržovat při teplotě 822
teplice 579
tisíce tisíců 982
titěrný - jiný význam 831
tlačí 748
tlampač - povídálek, mluvka, kecal 839
tlampat- vytrubovat, tlachat 838
tlampe 838
tovaryš 919
tovaryšstvo 796
trakaří - nosič 461
traňk 792
trávenina 308
trečafě 440
trefuňk 970
trhání 294
triclinium - záchován antický výraz pro jídelní mísnost 555
třílích - tkanina ze tří nití 501
trlice - nástroj k ručnímu lámání lnu n. konopí; mědlice 497
trlice, kruchy, planýřové, kuti, šerhové 668
třpaslík 238
trubách 583
truksas - stolník, kráječ; mindšeňk - číšník; štolmistr - štolba 676
truňky 564
tuhavka 303
turecké zelí = dýně 125
tvrdá noc 987
ubrman - rozhodčí, smírčí soudce 657
účinek - skutek, čin 798
ufasuješ - zavážeš vděčností 907
ukládají 791
ukládáš - jiný význam - zamýšlíš 807
ukojitedlná = ukojitelná 895
úřady - význačné posty 840
uřknutí 793
uškrnouti se 845
uštipek - jízlivost, podlost, cynismus 844
úštipka - úšklebek 794
utvrzeni jsou 981
uvažovat pro plat 727
v míru 237
v potupu uběhneš 927
v škribentích 992
v věcech 974
vadně položeno 732
váha 583
vání 80
vartami 704
Večeře Páně 633
věchet 582

Stránky