Z kalendáře je jasné, že Velikonoce jsou nejméně tři měsíce, tedy čtvrt roku, po Vánocích, Letnice od Velikonoc skoro dva měsíce a od nich advent šest měsíců, tedy půl roku.

Původní text: 
Z minucí zjevné jest, že od vánoc veliká noc odstupuje při nejmenším tři měsíce / čtvrt léta, letnice od velikénoci skoro dva měsíce, odtud advent šest měsíců / půl roka.
Učitel: 
Jana Ginzelová
Předměty: 
Dějepis
Ročník: 
kvarta
Skupina: 
4.A
Zajímavosti: 
minuce