Skopec je beran s odňatými varlaty, když je škádlen, trká.

Původní text: 
Skopec jest beran, jemuž nároky odjaty, škádlen jsa trká.
Učitel: 
Michaela Truhlářová
Předměty: 
Zeměpis
Ročník: 
kvinta
Skupina: 
5.B
Zajímavosti: 
nároky = varlata