Když odcházíš, rozluč se. Když přicházíš nebo někoho míjíš, slušně pozdrav a tomu, kdo tě zdraví, poděkuj. Toho, kdo od tebe odchází, vyprovoď.

Původní text: 
Odkudkoli odcházíš, rozžehnati se, k komukoli přicházíš neb mimo jdeš, laskávě pozdraviti, pozdravujícímu pak poděkovati, odcházejícího od tebe poněkud vyprovoditi za nehodné neměj.
Učitel: 
Hana Almerová
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
septima
Skupina: 
7. B
Zajímavosti: 
neměj za nehodné