Mluvnice vlastně maluje písmena (velká na začátku veršů a důležitých slov), spojuje slabiky, ohýbá slova ohebná, uspořádává způsoby mluvy a náležitě vypovídá řeč.

Původní text: 
Grammatik litery vlastně (versálními samy veršů začátky a slova ostrého vyznamenání) maluje, syllaby pojí, slova ohybá a kloní, zpusoby mluvení pořádně skládá a řeč náležitě vypovídá.
Učitel: 
Eva Cihlářová
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
sekunda
Skupina: 
2.B
Zajímavosti: 
litera, ostré vyznamenání, syllaby