Náklad se dává na mezka nebo kobylu, aby se dostal přes neschůdná a příkrá místa, není-li jiné cesty.

Původní text: 
Soumar na mezka neb škapu klade se, aby přes místa příkrá a necestná, průchodu jiného netrpící, břemena přenášína byla.
Učitel: 
Jana Ginzelová
Předměty: 
Němčina, Francouzština, Španělština
Ročník: 
prima
Skupina: 
1.A - Aj2
Zajímavosti: 
Mezek = kříženec koně a osla, Škapa = kobyla, herka ( nikoli negativně )