Zloději jsou věšeni, cizoložnící stínáni, vrahové a násilníci vplétáni do kola (kdysi je přibíjeli na kříž), otcovrahové bývají zašiti do pytle s hady a topeni, čarodějnice a žháři páleni na hranici, zlovolným klevetníkům se trhá jazyk, čubky se topí, nestydatým a nečistým se rozžhaveným železem vypaluje znamení.

Původní text: 
Zloděje zajisté věšejí, cizoložníky stínají, vražedlníky a mordéře do kola pletou (před časy je na kříž přibíjeli), vrahy otců svých s hady do měcha zašijíc, pohřižují, baby čarodějné, mury a žháře / paliče na hranici pálí, pomluvačum zlobivým jazyk vytahují, obecné psice u vodách topí, nestydatým / nečistým železem rozpáleným cejch vypalují.
Učitel: 
Martina Moravcová
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
sexta
Skupina: 
6.A ČJL
Zajímavosti: 
mura