Sochař/rytec své dílo ryje a dlabe, maluje a staví na podstavec. Pokud je výtvor hodně veliký, nazýváme jej sochou.

Původní text: 
Obrazník / rypák obraz dlabe a rýpá, maluje a na podstavek staví, jest-li hrubě veliký, sochou jej nazveš.
Učitel: 
Andrea Angelová
Předměty: 
Hudební / výtvarná výchova
Ročník: 
sexta
Skupina: 
6.B
Zajímavosti: 
rypák - rytec, obrazník - sochař