Rejstřík zajímavostí

Seznam divných, legračních, zavádějících či nesrozumitelných slov nebo slovních spojení.

hamovat = umírnit 894
hampejsník - chlípný muž, děvkař 827
hamuje - mírnit, krotit se 818
hamulce 458
Hanáci také používají slovo trpělka. 159
hánce - hanobitel, očerňovač 838
hladík je druh hoblíku 532
hněvno - pociťovat hněv - hněvat se 892
hnijí 298
hodovník - hostitel 555
horlit = bojovat,brojit 892
horolt 693
hospodáříčkové 987
houfové 708
houní přistírá 450
hovadská věc = nepřípustná, špatná věc 825
hra v ráže - kuličky 941
hrdlu nástrah, tolik záhub 822
Hřebelec - kovový kartáč 450
hrkavka 643
hru tratí 947
hruden 782
huba 581
hýsek = floutek, alkoholik 820
impressor 748
je ošklivý = je špatný 913
jeden zápor 890
jednorožec - neexistuje 191
jest bez naměření někam se nésti 805
ješto - ačkoliv 846
jicha = omáčka, hraničící s kaší 558
jichovité 437
jícnější 568
jilec - jílec 701
jiná - jako rozdíl 898
jircha - jemně vydělaná kůže 508
jmenovitě = moderní čeština nezná 631
jsa 177
jubilíř - klenotník 519
k šňůře= ad amussim ( podle pravítka ) 527
kadění 587
kadeře kadeřejí 586
kadili 643
kantnéřích 446
kapoun = vykastrovaný kohout 150
karafa 564
Karbunkl = dle slovníku rudý korund 89
katechismus 633
katedra - sedadlo pro učitele 730
každodeníček 742
Kble 596
Kdo ruky podávajícímu ruku dal... 857
když leb celistvá jest 297
Kejdy = dudy(v současné době používáno např. ve slovenštině - gajdy, španělštině - gaitas) 777
kejl 307
kheňk 701
klamry 527
klání 306
kleč - kleč je část pluhu, kterou oráč pluh řídí, vypadá jako dlouhá řídítka 391
kleštěnci 680
kleštěnec 291
kment 500
kment - jemné plátno 675
koflík 562
kohutí kámen 90
kolíčkem 439
kolotání 344
koltrami 954
komu umíněn jest - komu je určen 936
konšelští - radní 653
kontrfekt - podobizna 770
kopist 406
kopist - dřevěná tyč na hnětení těsta 406
kopt 47
Košt = chuť 324
koštuje 557
kotouč, táčky - trakař 461
krací 439
krajič 557
královští domové 679
kramplovanie 503
kratochvíle - zábava 726
kratochvílní žertové 842
krchá = levá 264
krchňák = levák 261
krevní kámen 90
krhavost 299
křivopřísežní 689
krojidlo - krojidlo se nachází u radlice, to odkrojí půdu a radlice ji oddělí, i převrátí 391
krom obyčejné - mimořádné 734
krumpovaný - zdobený (zlatem, výšivkou, perlami) 675
krunšpat - neznámý výraz, odpovídá současnému pojmu měděnka 99
krve prznění 826
kštice - cop, pramen, delší vlasy vůbec 586
kuběnář - kuplíř, pasák 827
kuběnář = pasák, majitel prostitutek 827
kufách 446
kvasovníci 821
kvitance 866
Kytami 258

Stránky