Udržení míru považujeme za nejdůležitější, někdy ale při jeho obhajobě musíme sáhnout po zbrani.

Původní text: 
Pokojný způsob / stav nejžádostivější jest, ale někdy leč mocí zbraně obhájen býti nemůž.
Učitel: 
Hana Almerová
Předměty: 
Dějepis
Ročník: 
sekunda
Skupina: 
2. A
Zajímavosti: 
leč - ale, nemůž - nemůže
Komentář: 
Mír - mír mezi národy, státy.