Ti, kteří provdali dceru jsou tchán a tchýně, kdo si ji vzal je zeť, ta, která se vdala, nevěsta, další přibuzní jsou švagrové: ženichův bratr je švagr, ženichova sestra švagrová.

Původní text: 
Kdo dceru vydal, tchán / test jest a tchyně / švekruše; kdo pojal, zeť, která se vdala, nevěsta; jiní příbuzní z toho se titulem švagrů ctí; svat mužu bratr jest, svatka mužova sestra.
Učitel: 
Magdalena Přívorová
Předměty: 
Anglický jazyk
Ročník: 
kvarta
Skupina: 
4B. - AJ1
Zajímavosti: 
švekruše