Pokud nevíš, zdali je k tobě někdo upřímný, nechovej se jako doma, nebo budeš ponížen.

Původní text: 
Čí tobě ještě není známá upřímnost, domácky se neukazuj, jinak v potupu uběhneš.
Učitel: 
Marie Kroftová
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
kvinta
Skupina: 
5. A
Zajímavosti: 
v potupu uběhneš