Piš, co ti učitel říká. On pak posoudí a opraví tvé chyby, abys dále nechyboval.

Původní text: 
Co mistr povídá, ty po něm piš, on pak chyby uvážíc, napraví, jestliže co vadně položeno, aby se, čemu odučuje, odučil.
Učitel: 
Hana Almerová
Předměty: 
Dějepis
Ročník: 
prima
Skupina: 
1. A
Zajímavosti: 
vadně položeno