Když tě někdo urazí, přehlédni to a tím ho zahanbíš. Pokud toho pak lituje, odpusť mu a on ti bude zavázán.

Původní text: 
Urazil-li tě kdo, přehlédni, a zahanbíš ho; pyká-l, že to učinil, odpusť a velice ho sobě zavážeš a ufasuješ.
Učitel: 
Hana Almerová
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
septima
Skupina: 
7. B - ŠJ
Zajímavosti: 
ufasuješ - zavážeš vděčností