To jsou rádci nebo úředníci jako hofmistr, číšníci, podkoní, kancléř, komorníci, pážata, lokajové.

Původní text: 
Kteříž a nebo jsou raddy a neb úředníci, jako hoffmíster, maršalek, truksas, mundšeňk, štolmístr, kanclíř (své písaře mající), sekretář, komorníci, pážata, lokají.
Učitel: 
Eva Cihlářová
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
sekunda
Skupina: 
2.B
Zajímavosti: 
štolmistr, mundšeňk, truksas, maršálek, hoffmíster
Komentář: 
Bylo to těžké. Bylo zapotřebí všech prostředků, které jsme měli k dispozici, abychom tuto složitou a moudrou větu poskládaly. Důležitá byla znalost předešlé věty, ze které vycházela následující.