Gramatik píše písmena (velká písmena píše na počátku veršů, vět a vlastních jmen). Spojuje slabiky, skloňuje a časuje slova, skládá je ve věty a tvoří sdělné písemné útvary

Původní text: 
Grammatik litery vlastně (versálními samy veršů začátky a slova ostrého vyznamenání) maluje, syllaby pojí, slova ohybá a kloní, zpusoby mluvení pořádně skládá a řeč náležitě vypovídá.
Učitel: 
Veronika Valíková
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
sekunda
Skupina: 
2. C
Zajímavosti: 
syllaby - slabiky