S knihami zacházej dobře, neměj jich mnoho, ale kvalitní.

Původní text: 
S knihami švárně zacházej, jichž nemnoho měj, ale vybrané.
Učitel: 
Hana Almerová
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
tercie
Skupina: 
3. A
Zajímavosti: 
švárně