Poraď tomu, kdo potřebuje poradit; potěš toho, kdo potřebuje potěšit; pomoz tomu, kdo potřebuje pomoct; přimluv se; pros za ostatní; navštěvuj nemocné, pak tě budou mít všichni rádi.

Původní text: 
Potřebuje-li kdo rady, poraď; pakli potěšení, potěš; pakli pomoci, pomoz, přispěj, a jestliže přímluvy, skloň se; nemocné navštěvuj; tak u všech zasloužíš lásky a přízně.
Učitel: 
Andrea Angelová
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
septima
Skupina: 
7.A AJ1
Zajímavosti: 
skloň se=přimluv se
Komentář: 
Jednou bych chtěla být jako Komenský! - Bopásek