Cizoložník narušuje cizí vztah, smilník svůj, pasák zaměstnává prostitutky, děvkař chodí do bordelů. Nevěstky neboli kurvy ztrácejí svou důstojnost, svůdníci svádějí jiné.

Původní text: 
Cizoložník cizího poškvrňuje lože, smilník svého, kuběnář souložnici / kuběnu chová, hampejsník po hampejsích chodí, nevěstky / kurvy stud svůj všanc sázejí, svodníci / ruffiani jiné naprzňují.
Učitel: 
Igor Angelov
Předměty: 
Hudební / výtvarná výchova
Ročník: 
sexta
Skupina: 
6.A - HV
Zajímavosti: 
ruffian = liebsprecher - ten, kdo se dvoří, dvorník, svůdník, kuběnář = pasák, majitel prostitutek, hampejsník = děvkař
Komentář: 
Ložem chápeme vztah.