Učení musí doprovázet kázeň (totiž pozornost a trest za nekázeň), aby se nevloudila drzost a rozmařilost.

Původní text: 
Připojovati se však musí ku poučování kázeň (totiž pozorlivost a metla), aby buď rozpustilost, neb rozmařilost nevloudila se.
Učitel: 
Hana Almerová
Předměty: 
Dějepis
Ročník: 
prima
Skupina: 
1. A
Zajímavosti: 
rozpustilost - drzost, opovážlivost, rozmařilost - rozpustilé vyvádění
Komentář: 
metla - tvrdá ruka, kázeňský trest