Pokud chceš poznámky uchovat, poznamenej si je hned na mazací tabulku a pak je co nejdříve přepiš do poznámkového bloku (sešitu, knížky).

Původní text: 
Připadne-liť co, vymizeti nedopustíš, poznamenáš hned, ne na zahazecí škarty, ale na smazací tabulku a odtud do každodenníčka a neb pamětné knížky, kteréž u sebe a neb pohotově měj.
Učitel: 
Hana Almerová
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
tercie
Skupina: 
3. A
Zajímavosti: 
každodeníček, pamětná knížka